Chính sách - Quy Hoạch 3

Hà Nội: Đất cho giáo dục giảm

Hà Nội: Đất cho giáo dục giảm

Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của Thành phố được thông qua trong ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 14, HĐND TP. Hà Nội Theo đó, đất xây dựng khu, cụm công nghiệp, điều chỉnh quy hoạch sử...

Tin rao liên quan

BĐS bán
BĐS cho thuê

Tin đã lưu